Chiptuning
BP
Speedcar
Rekomendacje

FAQ

Ubezpieczenia:

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Dzięki niej korzystamy z  opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele. Kto ma prawo do otrzymania karty EKUZ? Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną kartę.  O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego, np.: w celach turystycznych; w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych; w związku z krótką podróżą służbową; w celu podjęcia studiów; pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

Co należy złożyć i w jakiej formie aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
[źródło: NFZ]

Pobierz wniosek

W jakich krajach można się posługiwać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W szczególności są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Kiedy ubezpieczyć nowo nabyty, fabrycznie nowy samochód?
Polisa ubezpieczeniowa powinna zostać wystawiona w dniu rejestracji pojazdu.

Co zrobić w przypadku szkody?
Wezwać policję, pomoc assistance. Szkodę z polisy Auto Casco należy zgłosić w terminie 3 dni od daty zdarzenia ? telefonicznie lub online w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Szczegóły znajdują się na stronach www Zakładów Ubezpieczeń.

Jak wygląda proces likwidacji szkody komunikacyjnej w GetCar?
W przypadku podpisania dla GetCar upoważnienia do likwidacji szkody, GetCar przejmuje na siebie obowiązek kontaktu z ubezpieczycielem i  uzupełnienia dokumentacji szkodowej. Zleceniodawca odbiera naprawiony pojazd. Dokumentacja potrzebna przy likwidacji szkody komunikacyjnej: dowód rejestracyjny, prawo jazdy kierującego, notatka z policji lub  oświadczenie sprawcy szkody, opis zdarzenia.

Jakie są zalety naprawy bezgotówkowej?
Nie ma konieczności angażowania własnych środków finansowych na pokrycie kosztów naprawy. Rozliczenie następuje bezpośrednio pomiędzy Ubezpieczycielem i Zakładem Naprawczym. W przypadku likwidacji szkody, która dotyczy środka trwałego prowadzonej działalności gospodarczej, właściciel pojazdu zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT.

Czym jest szkoda Regresowa z Auto-Casco?
W przypadku wystąpienia szkody z OC komunikacyjnej sprawcy, istnieje możliwość zgłoszenia zdarzenia z własnej polisy AC. Następnie Zakład Ubezpieczeniowy, który wystawił polisę AC, występuje do Zakładu Ubezpieczeń sprawcy pojazdu z regresem, czyli o zwrot kosztów szkody. Szkoda zregresowana nie wpływa na szkodowość pokrzywdzonego w ramach polisy AC. 

Serwis samochodowy:

Jak często należy wymieniać olej w silniku?
Olej odpowiada za odpowiednie smarowanie silnika, chłodzenie czy zmywanie zanieczyszczeń powstałych podczas pracy silnika.  Jego rodzaj, zalecany przez producenta pojazdu oraz właściwa częstotliwość wymian wpływa przede wszystkim na zmniejszenie zużycie paliwa oraz żywotność silnika dlatego tak ważna jest dbałość o wymianę właściwego oleju we właściwym czasie. Nowoczesne samochody wyposażone są w systemy informujące użytkownika o zbliżającym się terminie wymiany oleju. Jeśli nie posiadamy takiego systemu korzystamy z zaleceń producenta w instrukcji obsługi. Zaleca się wymianę oleju po przejechaniu 15 - 20 tys. km. Należy przy tym pamiętać, że jazda na wysokich obrotach, częste uruchamianie, zły stan techniczny silnika czy praca w niskich temperaturach wpływają na szybsze zużycie oleju silnikowego i tym samym wskazują na częstsze wymiany. Podczas wymiany oleju należy również pamiętać o wymianie filtra.

Jakiego oleju powinienem dolać do silnika?
Każdy użytkownik pojazdu powinien okresowo kontrolować poziom płynów w  komorze silnikowej nawet jeśli pojazd wyposażony jest w elektroniczne systemy informujące o niskim poziomach płynów. Poziom oleju silnikowego należy bezwzględnie uzupełnić do właściwego stanu.  Wykonując "dolewkę" należy użyć takiego oleju  jak znajduje się w silniku. O tym jaki mamy olej informuje nas książka serwisowa lub warsztat wykonujący wymianę, umieszczając informacje o zalanym oleju na plakietce umieszczonej w  komorze silnikowej. Jeżeli nie znamy rodzaju oleju najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla silnika jest jego wymiana. Niewłaściwie dobrany olej może w konsekwencji doprowadzić uszkodzenia jednostki napędowej.

Czy można holować na lince samochód z automatyczna skrzynia biegów?
W przypadku awarii pojazdu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów zaleca się transport do serwisu lawetą. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości holowanie musi odbywać się z niedużą prędkością - do 30km/h z okresowymi przerwami dla schłodzenia skrzyni biegów. Holowanie z  większą prędkością na dłuższym dystansie dopuszcza się, jeśli awaria samochodu umożliwia nam uruchomienie silnika. Pracująca jednostka napędowa napędza pompę oleju, który zapewnia chłodzenie i smarowanie elementów układu skrzyni biegów.  Jazda z większą prędkością na dłuższym odcinku może doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia skrzyni.

Po uruchomieniu silnika słychać pisk, który czasem po chwili ustaje lub staje się  mniej intensywny.
Jeśli po uruchomieniu silnika słyszymy pisk, najprawdopodobniej problem tkwi w zużytym lub poluzowanym wielorowkowym pasku klinowym, który w  każdym aucie napędza alternator odpowiadający za ładowanie akumulatora. Mimo, że niekiedy po przyciśnięciu pedału przyspieszenia lub po przejechaniu krótkiego dystansu pisk ustaje nie można lekceważyć takiej usterki. Pasek należy wymienić lub wyregulować. Prawidłowo napięty pasek powinien dać się ugiąć około 10-15mm.  Zbyt słabo napięty pasek może poza piskiem powodować niedoładowanie akumulatora z kolei za mocne naciągnięcie paska zmniejszy jego trwałość i wpłynie na zwiększenie zużycia łożysk kół pasowych. W rozbudowanych silnikach spotykamy więcej niż jeden pasek wielorowkowy, napędzający dodatkowe urządzenia.


Cersanit Rally Team Barlinek Cersanit Echo Investment Synthos Opoczno fabet scan color producer Polonez Plus Nexterio Megastore hydrogeotechnika Bruno Tassi PEKMAR Kolporter Northfish Piekarnia pod telegrafem SJS Rovese Galeria Echo XL Tape
Wykonanie: Producer